Monthly Archives: tammikuu 2015

Toimittaja kommentoi

Omia mielipiteitään ja ajatuksiaan toimittaja voi esittää kolumnissa mutta niille on kehittynyt oma paikkansa myös asiajutun yhteyteen. Sitä kutsutaan useimmissa lehdissä kommentiksi.

lisää